Drukarnia Warszawa

Regulamin zamówień wydruków

Sposób przygotowania projektu ulotki.
Pliki powinny być przygotowane zgodnie ze sztuką projektową i drukarską zgodnie ze specyfikacją podaną na naszej stronie TUTAJ
Nie odpowiadamy za nieprawidłowo przygotowane pliki do druku przez klienta.
Pliki przed wydrukiem są przez nas weryfikowane.

Termin realizacji zamówień
Na stronie podany jest szacowany termin realizacji zamówienia.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wszystkie zamówienia stramy się realizować zgodnie z terminem podanym przy wybranym produkcie.
Czas realizacji zamówienia w przypadku dużej liczby zamówień może ulec wydłużeniu.
Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania prawidłowych plików do druku i po ich weryfikacji.
Czas realizacji w przypadku przygotowywania projektów przez nas rozpoczyna się z momentem akceptacji projektu przez klienta.
W przypadku braku przesłania potwierdzenia wpłaty przez klienta zamówienie realizujemy z momentem wpływu należności na nasze konto.

Zamówienia z dostawą realizowane sa w jedno miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Podana na stronie cena za dany nakład obowiązuje w ramach jednego projektu.

Płatność
Płatność za zamówienia przyjmujemy wyłącznie w formie pełnej przedpłaty na podstawie faktury proformy.
Po realizacji zamówienia wysyłamy elektroniczną fakturę VAT na adres mailowy.
Na życzenie faktura wysłana pocztą w wersji papierowej +5zł/netto.

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:
1.) Złóż zamówienie przez stronę internetową lub mailowo na ulotki777@gmail.com załączając projekt, podając: format ulotki, nakład, gramaturę papieru, wybraną opcję (STANDARD LUB EKSPRES), dane do faktury + adres do wysyłki w przypadku opcji EKSPRES wraz z kontaktem telefonicznym do osoby odbierającej.
W przypadku wyboru opcji MAT prosimy o informację inaczej w standardzie drukujemy na papierze błyszczącym. (opcja MAT nie jest dostępna przy wszystkich gramaturach papieru)
2.) Przesyłamy fakturę proformę - należy przesłać potwierdzenie wpłaty (przy wybranych zamówieniach zastrzegamy prawo uruchomienia procesu druku w momencie wpłynięcia pieniędzy na nasze konto o czym klient zostaje poinformowany w momencie otrzymania faktury proformy).
3.) Drukujemy ulotki.
4.) Zamówienie przesyłamy kurierem lub informujemy telefonicznie bądź mailowo o gotowych ulotkach do odbioru.
Punkty odbioru osobistego :
MOKOTÓW - ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa - czynny w godz. 8:30 - 18:00
WOLA - ul. Jaktorowska 8 lok.U3, 01-202 Warszawa - czynny w godz. 8:00 - 21:00

I. Zasady dotyczące reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu przez Klienta: 

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy - pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad Produktu – w takim wypadku Klient zgodnie z żądaniem Sprzedawcy udostępnia Sprzedawcy zakwestionowany Produkt lub przesyła go do Sprzedawcy. W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Produktu.
 3. W opisie reklamacji należy podać dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie reklamacyjne.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 7 Dni Roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 2. – w tym wypadku termin liczy się od dnia udostępnienia lub przesłania Sprzedawcy Produktu.
 5. Reklamacje dotyczące druku z Plików Graficznych nieprzygotowanych zgodnie z naszą specyfikacją nie będą uwzględniane.
 6. Przy wydruku tekstów z czterech kolorów teksty mogą być niespasowane, co nie podlega reklamacji.
 7. Przy zastosowaniu ramki w Plikach Graficznych (szczególnie na małej powierzchni np. wizytówki) ze względu na tolerancję błędu krajarki wynoszącą do 2 mm, Produkt po obcięciu może wyglądać nieestetycznie i nieprofesjonalnie, co nie podlega reklamacji.
 8. Przy przygotowywaniu plików do druku w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR zalecana rozdzielczość to 300 dpi (do druku przyjmujemy rozdzielczość od 150 dpi jednak reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane).
 9. Przy przygotowywaniu Plików Graficznych w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR bitmapy umieszczone w pliku muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku. Reklamacje dotyczące tak zapisanych Plików Graficznych nie będą uwzględniane.
 10. Przesyłając do nas Pliki Graficzne należy wziąć pod uwagę, że reklamacje dotyczące druku z plików CDR oraz plików PDF oraz TIF wygenerowanych z programu CDR nie będą uwzględniane.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.
 12. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.
 13. Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym - porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego).
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się, taki który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyraźne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania przy gramaturach papieru powyżej 170 g.
 19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane lub łuszczące się.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 1% (słownie: jeden procent) ilości dostarczonego Produktu.
 22. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta:
 23. Tolerancja do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki,
 24. Tolerancja do 1 mm przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania),
 25. Tolerancja do 1 mm przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania),
 26. Tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych,
 27. Tolerancja do plus/minus 5 % różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu.
 28. Tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie danego Produktu.
 29. W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie, że ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.
 30. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach offsetowych, a maszynach cyfrowych nie będą uwzględniane z racji różnic technologicznych.
 31. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się pęknięcia na bigach teczek z lakierem dyspersyjnym.

 

II. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

III. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować i wysłać zamówienie w ustalonym terminie, jednakże zastrzega sobie prawo do nieplanowanego opóźnienia, które wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a mianowicie przyczyn technicznych związanych z awarią maszyn, braku dostawy energii elektrycznej, braku sygnału internetowego, winy wynikającej z błędu firmy kurierskiej oraz warunków atmosferycznych, które mają wpływ na powyższe przyczyny. Nieterminowość związana z realizacją zamówień, wynikająca z wyżej wymienionych powodów nie jest podstawą do roszczenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.

 

 

Aktualności:
NOWOŚĆ! Wydruki ekspresowe

Teraz także w ofercie wydruki ekspresowe.

Czas realizacji od 2 do 4 dni w zależności od zamawianego artykułu.Zależy Ci na czasie - ta oferta jest dla Ciebie.

czytaj więcej
Cennik Xero
Zobacz nasze konkurencyjne ceny
Cennik
Poznaj ceny naszych usług
Studio graficzne
Sprawdź nasze możliwości graficzne